Accessibility Tools
top of page

תכנית גילוי מרצון ארה"ב

 

תכנית גילוי מרצון (Streamlined Voluntary Disclosure) מאפשרת לאזרחים אמריקאים ליישר קו עם רשויות המס בארה"ב ולהגיש דוחות מס רטרואקטיבית תוך כדי הפחתה ואף ביטול קנסות. 
 

למי מיועדת התוכנית?
התוכנית מיועדת לאזרחים אמריקאים/בעלי גרין קארד אשר לא היו מודעים לחובת הדיווח החלה עליהם ועקב כך לא הגישו דוחות מס לרשויות בארה"ב. 


מה כוללת התכנית?
התוכנית כוללת הגשת דוחות מס ל-3 השנים האחרונות, הגשת דוחות חשבונות פיננסים (FBAR) ל-6 השנים האחרונות והצהרת תום לב של הנישום.


האם אני מחויב/ת בהגשת דוח מס לרשויות האמריקאיות?
חובת הגשת דוחות מס חלה על אזרח אמריקאי או בעל גרין קארד גם אם אינו מתגורר בארה"ב, במידה והכנסתו השנתית הינה מעל רף ההכנסות המתעדכן מידי שנה (בשנת 2016, לדוגמא, הכנסה שנתית מעל $10,350 מחייבת הגשת דוח מס).


האם עלי לשלם מס בארה"ב למרות שאני מתגורר בישראל?
יש להבדיל בין הגשת דוח מס לבין חבות מס. במקרים רבים אמנת המס בין ישראל לארה"ב מונעת כפל מס ולכן לא תהיה חבות מס נוספת בארה"ב. 


האם אפשרי לקבל החזר מס מארה"ב בגין ילדים שהינם אזרחי ארה"ב? 
 כן, במידה ועומדים בקריטריונים הנדרשים, ניתן לקבל החזר מס מארה"ב בגין ילדים שהינם אזרחי ארה"ב. 


FABR - Foreign Bank Account Reporting
בנוסך לדוח המס השנתי, יש להגיש דוח המדווח על חשבונות פיננסים זרים (מחוץ לארה"ב) אשר בבעלותך, לרבות חשבונות בהם יש לך זכות חתימה. חשבונות פיננסים כוללים חשבון בנק, פיקדונות וחסכונות, תיק ניירות ערך, קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות. 
במידה והסכום המצטבר בכל חשבונותיך עולה על $10,000 בכל עת במהלך השנה, הנך נדרש בהגשת הדוח. 

 

יש לציין כי דוח חשבונות פיננסים הינו למטרת דיווח בלבד ואינו טומן בחובו תשלום מס. יחד עם זאת, אי הגשת הדוח עלולה לגרור קנסות כבדים העשויים להגיע ל 50% מהסכום הגבוה ביותר בחשבון במהלך השנה.
 

האם כדאי לי לחכות?
תכנית גילוי מרצון עלולה להסתיים בכל רגע, ולכן מומלץ לנצל את ההזדמנות וליישר קו עם רשויות המס בארה"ב. חשוב לציין שכיום, במסגרת חקיקת ה FATCA, כל הגופים הפיננסים בישראל, לרבות בנקים, מחויבים לדווח על כל אזרח אמריקאי לרשויות בארה"ב. העברת מידע זה מעמידה את האזרחים שטרם הסדירו את חובת הדיווח שלהם מול רשויות המס במצב של חשיפה לקנסות וסנקציות מיותרות ולכן חשוב מאוד לטפל בהגשת הדוחות ללא דיחוי.

 

This website and the information contained on this page is for informational purposes only and does not constitute advice, opinion, recommendation or an offer to act in some way.

 

bottom of page