Accessibility Tools
top of page

 

 

 

 

להלן שאלות נפוצות אשר עשויות להבהיר נושאים הקשורים במיסוי אמריקאי. חשוב לציין כי כל המידע בעמוד זה אינו בגדר המלצה, יעוץ, או חוות דעת. צוות המשרד ישמח לענות על כל שאלה באופן פרטי. 

 

אני אזרח אמריקאי, האם אני צריך להגיש דוחות מס אמריקאים בכל שנה ?

כל אזרח אמריקאי חייב להגיש דוח מס במידה והכנסתו השנתית הינה מעל רף ההכנסות המתעדכן מידי שנה, הנקבע על פי סטטוס, גיל והכנסה.

אני אזרח אמריקאי אך מעולם לא התגוררתי בארה"ב. האם אני צריך להגיש דוח מס בארה"ב ?

כן. כל אזרח אמריקאי מחויב בדיווח שנתי לרשויות המס בארה"ב ללא קשר למקום מגורו, וזאת, כמפורט מעלה, במידה והכנסתו השנתית עולה על רף ההכנסה המתעכדן מדי שנה.

יש לי גרין קארד, האם אני צריך להגיש דוח מס בארה"ב ?

כן, בעלי גרין קארד נחשבים כתושבים אמריקאים לצורכי מס ועל כן חובת הגשת דוחות מס חלה גם על בעלי גרין קארד.

יש לי נכס בארה"ב. אין לי אזרחות ואין לי גרין-קארד. האם אני צריך להגיש דוח מס בארה"ב ?

כן. משקיעים זרים המחזיקים נכסים בארה"ב חייבים בדיווח לרשויות המס בארה"ב.

אני אזרח אמריקאי בעל חברה ישראלית. האם אני נדרש בדיווח על החברה ?

במידה והנישום עונה על קריטריונים מסוימים, הוא מחויב בדיווח על חברה ישראלית שבבעלותו. ברוב המקרים הדרישה הינה לדיווח בלבד ולא לתשלום מס על הכנסות החברה. אי דיווח עלול לגרום לקנס של 10,000 $ על כל חברה שלא דווחה.

אני אזרח אמריקאי ולא הגשתי דוחות מס בעבר. מה עליי לעשות ? האם אני חייב להגיש דוחות מס על כל השנים שלא הגשתי ?

כאזרח אמריקאי הנך מחויב על פי חוק בדיווח שנתי לרשויות המס בארה"ב. אי הגשת דוחות לרשויות המס הינה עבירה פלילית הכרוכה בקנסות וסנקציות כלכליות חמורות. לפני שניגשים להסדיר את אי הגשת הדוחות מהעבר צריך לנתח כל מקרה לגופו ולהחליט על אופן הפעולה האפקטיבי ביותר לנישום.

בימים אלו מאפשרות רשויות המס האמריקאיות הליך גילוי מרצון המאפשר למעשה "יישור קו", וזאת על ידי הגשת  דוחות מס רטרואקטיבית, תוך כדי ביטול קנסות וריביות בשל איחור בהגשת דוחות המס ובשל תשלום מס באיחור. לרוב, הדרישה הינה להגשת דוחות מס של שלוש השנים האחרונות בלבד, בנוסף לדיווח על חשבונות פיננסים שבבעלותכם.

חשוב לציין שכיום, במסגרת חקיקת ה FATCA, כל הגופים הפיננסים בישראל, לרבות בנקים, מחויבים לדווח על כל אזרח אמריקאי לרשויות בארה"ב. העברת מידע זה מעמידה את האזרחים שטרם הסדירו את חובת הדיווח שלהם מול רשויות המס במצב של חשיפה לקנסות וסנקציות מיותרות ולכן חשוב מאוד לטפל בהגשת הדוחות ללא דיחוי.

אני אזרח אמריקאי ולא הגשתי דוחות בעבר. לאחרונה קיבלתי ייעוץ להגיש דוחות רק עבור שנת המס האחרונה. האם זה הצעד הנכון עבורי ?

כאמור, לא כל מקרי הנישומים זהים ולכן צריך לבדוק כל מקרה לגופו. עם זאת, רשויות המס בארה"ב מאפשרות לאזרחים החיים מחוץ לארה"ב להגיש דוחות בתוך מסגרת של הליך גילוי מרצון. במסגרת ההליך, מבוטלים כל הקנסות בשל איחור בהגשת דוחות המס ובשל תשלום מס באיחור. ההליך מצריך הגשת דוחות מס רטרואקטיבית של שלוש השנים האחרונות, כך שהגשה של דוח המס האחרון בלבד אינה מסדירה את חבות ההגשה. במידה ורשויות המס ידרשו גם הגשה של דוחות מס קודמים, יתכן ותמנע ממך אפשרות הגשה במסגרת הליך גילוי מרצון, ותאלץ להגיש את הדוחות החסרים בתוספת קנסות וריביות.

האם אמנת המס בין ישראל לארה"ב מונעת כפל מס, או שמא אני אהיה חייב מס בארה"ב ?

תפקיד אמנת המס בין ישראל לארה"ב הוא למנוע כפל מס על ידי כך שהיא מאפשרת להזדכות על המס ששולם בישראל אל מול ארה"ב, ולהיפך. יחד עם זאת, יתכנו מצבים בהם חבות המס בישראל שונה מחבות המס  בארה"ב: 

במקרים בהם המס ששולם בישראל נמוך מהמס הנדרש בארה"ב תיווצר חבות מס על ההפרש.

במקרים בהם המס ששולם בישראל גבוה מהמס הנדרש בארה"ב – ההפרש יועבר לשנה הבאה ויאפשר קיזוז מס עתידי.

חשוב לציין שאמנת המס אינה כוללת הכנסות כעצמאי, כך שאזרחים אמריקאים העובדים כעצמאים עלולים לשלם כפל מס.

צוות המומחים במשרדינו ישמח לעזור לך למנוע כפל מס זה ע"י תכנון מס מקדים והקמת מבנה עסקי אופטימלי.

בכל כמה זמן צריך להגיש דיווח לרשויות המס בארה"ב ?

חובת הדיווח לרשויות האמריקאיות היא שנתית ומועדי ההגשה של דוחות המס האמריקאים משתנים בהתאם לסוג הדוח. להלן מועדי הדוחות הנפוצים:

דוחות אישיים:

דוח אישי - טופס 1040 - 15 לאפריל.

דוח אישי למתגוררים מחוץ לארה"ב - טופס 1040 - 15 ליוני.

דוח אישי לתושבים זרים - טופס 1040NR - ה 15 ליוני.

דיווח חשבונות פיננסים (FBAR) - ה 15 לאפריל.

ניתן לבקש אורכת זמן להגשת הדוחות. אנא פנה למשרדינו על מנת לברר את מועד ההגשה שלך.

האם יתכן שלמרות שלא שילמתי מס בארה"ב אני זכאי לקבל החזר כספי מרשויות המס בארה"ב ?

כן. במקרים מסוימים ניתן לקבל החזר כספי מרשויות המס האמריקאיות, וזאת למרות שלא שולם מס בפועל בארה"ב. נפוץ בקרב הורים לילדים בעלי אזרחות אמריקאית ולסטודנטים במוסד אקדמאי מוכר. 

אני סטודנט בעל אזרחות אמריקאית, האם אני זכאי להחזר כספי בגין לימודים ? 

כן. סטודנט לתואר ראשון במוסד אקדמאי מוכר העומד בתנאים מסוימים זכאי להחזר כספי בגין לימודים לתואר ראשון. 

 

ילדי הם אזרחים אמריקאים. אם אני זכאי לי הטבת מס ?

כן. בתנאים מסוימים תוכל לקבל החזר מס בסכום של עד 1,600 $ דולר על כל ילד, וזאת למרות שלא שילמת מס בפועל.  

בדוח המס שהגשתי אני אמור לקבל החזר מס מארה"ב. תוך כמה זמן אקבל את ההחזר ? 

לרוב, החזר המס מתקבל תוך 21 יום מרגע קבלת הדו"ח ע"י רשויות המס בארה"ב, ולעתים אף מהר יותר. למרות זאת, יתכנו עיקובים מפעם לפעם. ניתן לבדוק את הסטטוס של ההחזר באתר של ה IRS או ליצור קשר טלפוני ולקבל עדכון על הבקשה.

הבנק שלי דורש ממני טופס W9/W8 במסגרת חוק ה FATCA. מה משמעות החוק ? האם אני מחויב למלא טופס זה ? מה משמעות מילוי הטופס ?

FATCA- Foreign Account Tax Compliance Act

במסגרת חוק ה - FATCA, נדרשים מוסדות פיננסיים מחוץ לארה"ב לדווח לרשויות המס בארה"ב על חשבונות פיננסים של אמריקאים מחוץ לארה"ב, וזאת במטרה למנוע העלמות מס והלבנת הון. הבנק מחייב להגיש טופס זה ולרוב אף מאיים בסגירת החשבון במידה והטופס לא יוגש. הטופס משמש את הבנק לדיווח לרשויות בארה"ב, אשר עתידים להצליב מידע ולוודא כי אותו אדם אכן הגיש דוח מס והצהיר על חשבונותו הפיננסים מחוץ לארה"ב.  

אני מתגורר בישראל. האם שלטונות המס האמריקאים יכולים לעקל את חשבונות הבנק שלי בישראל במידה ולא הגשתי דוחות ?

במסגרת חקיקת ה FATCA, כל הגופים הפיננסים בישראל, לרבות בנקים, מחויבים לדווח על כל אזרח אמריקאי לרשויות בארה"ב. עקב כך, הבנק עלול להטיל סנקציות על בעל החשבון שאינו משתף פעולה, כגון הקפאת/סגירת החשבון.

קיבלתי מכתב מרשויות המס בארה"ב עם דרישה לתשלום קנס. האם יש מה לעשות בנידון ?

כן. לעיתים ניתן למזער או אף לבטל קנסות. משרדינו מייצג מידי יום לקוחות אשר קבלו דרישות תשלום מה IRS. כל מקרה נבחן לגופו, ואכן במקרים הקנסות מבוטלים.

מה זה מספר ITIN ?

ITIN - Individual Taxpayer Identification Number 

מספר זיהוי אמריקאי לצורכי דיווח מס בארה"ב. מונפק לאזרחים זרים אשר מחויבים בדיווח לרשויות המס.

נפוץ בקרב ישראלים בעלי נדל"ן בארה"ב אשר צריכים את מספר הזהות על מנת להגיש דוח מס לרשויות המס בארה"ב. 

מה זה טופס FBAR ?

 FBAR - Foreign Bank Account Report 

אזרחי ותושבי ארה"ב, כולל בעלי "גרין קארד", נדרשים לדווח בכל שנה על חשבונות פיננסיים הנמצאים מחוץ לגבולות ארה"ב וזאת במידה שבמהלך השנה הוחזקו חשבונות פיננסיים זרים, אשר ערכם המצטבר עולה על 10,000$ (אפילו ליום אחד במהלך השנה). חשוב לציין כי לא מדובר אך ורק על חשבונות בנק, אלא על כל חשבון פיננסי – כגון פנסיה, קופות גמל וכדומה.

דוח הFBAR  הינו לצורך דיווח בלבד ולא כרוך בתשלום מס. יחד עם זאת, אי דיווח עלול לגרור קנסות כבדים של עד 50% משווי ערך חשבון הבנק. 

האם ניתן למלא את הדוחות לבד וללא עזרה מקצועית ? האם יש הבדל בין יועץ מס לבין רו"ח אמריקאי ?

ניתן למלא את הדוחות המס באופן עצמאי וללא עזרת רו"ח אמריקאי. יחד עם זאת, דבר זה אינו מומלץ, בין השאר, בשל הסיבות  הבאות:

הגשת דוח מס שגוי עלול לגרום לקנסות. אנו נתקלים במקרים רבים של תיקון דוחות מס כתוצאה מהגשה עצמאית לא נכונה.

בנוסף, הגשת דוח מס לרשויות הוא נושא עדין ומורכב, המצריך מקצועיות וניסיון. בדיוק כשם שיש הבדל בין משפטן לבין עורך דין מוסמך, כך גם ההבדל בין יועצי מס שעברו קורס הכשרה קצר לבין רואה חשבון מוסמך אשר עבר תכנית לימודים ארוכה.

רואה חשבון אמריקאי בקיא ומנוסה מכיר היטב את חוקי המס וסביר להניח שיוכל להגדיל את החזר המס שלך תוך כדי ניצול אופטימלי של כל הטבות המס המגיעות לך.

לפני עלייתי לישראל הגשתי את דוח המס באמצעות רו"ח אמריקאי אשר מתגורר בארה"ב. האם יש סיבה לשנות ולבחור ברו"ח אמריקאי אשר מתגורר בישראל ?

הגשת דוחות מס אמריקאים למתגוררים בישראל מצריכה ידע הבנה ונסיון של אמנת המס בין ישראל לארה"ב, תחום אשר פחות מוכר לרו"ח המתגורר בארה"ב ולרוב פחות מנוסה בחוקי המיסוי הבינלאומיים.

מומחי המס במשרדינו בעלי ידע רב בתחום וישמחו לסייע לכם בהגשת דוחות המס תוך תכנון מס אופטימלי בהתאם לאמנת המס.

מידע הכלול באתר בכלל ובעמוד זה בפרט אינו מהווה ייעוץ, חוות דעת, המלצה או הצעה לפעול בדרך כלשהי.

שאלות נפוצות

bottom of page